Rijeka EPK 2020.

ANALIZA DRUŠTVENIH MEDIJA

Uz pomoć vlastitog alata Metricom® podaci se pretražuju i prikupljaju po unaprijed dogovorenim ključnim riječima u svrhu donošenja strateških odluka, detekcije eventualnih problema ili prilika te stjecanja dubljih uvida, što ne bi bilo moguće bez obrade i pravilne interpetacije velike količine podataka od strane našeg analitičkog tima.

Osluškujući sadržaj koji su na temu Rijeka 2020 kreirali korisnici društvenih mreža, podatke prikupljamo i dostavljamo klijentu jednom mjesečno u formi analize s ciljem strateškog planiranja i sagledavanja dosega i učinaka komunikacije.

Kod mjesečne analize izazov je obrada velike količine nestrukturiranih podataka prikupljenih iz više izvora i s različitih kanala, preko 14.000, koje je prethodno potrebno filtrirati, strukturirati u složenu matricu, analizirati prema unaprijed predefiniranim temama, podtemama i kvalitativnim parametrima, interpretirati i u konačnici vizualizirati

Uzorak
Uz ostale medije, analiziramo sadržaj selektiran s društvenih mreža:

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Prikaz ključnih nalaza isporučuje se u Wordu, svi popisi tema i podtema, tablice i grafički prikazi u Excel tablici, te kompletna analiza s popratnim komentarima viših analitičara u Power Point prezentaciji.

Set ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI – Key Performance Indicators) koristi se kako bi se paralelno i konzistentno mogli uspoređivati trendovi u različitim vrstama medija (klasični –
online – društvene mreže) i u različitim fazama komunikacijskog procesa (prije kampanje, kod otvaranja događaja, tijekom i nakon kampanje).

Analizira se sentiment, tema, doseg, impresije, utjecaj i angažman.