Riječki karneval - Case study

ANALIZA MEDIJSKOG PUBLICITETA / ANALIZA POJAVNOSTI SPONZORA

Osim procjene učinkovitosti medijske kampanje na vidljivost i pozitivnu reputaciju samog događaja, analiza procjenjuje i učinke za sponzore, mjereći količinu, učestalost i kvalitetu njihove medijske pojavnosti u kontekstu Riječkog kanevala.

Medijska analiza obuhvaća sve vrste medija – klasične i online, uključujući društvene mreže.

S obzirom da je događaj jednako relevantan na regionalnoj i nacionalnoj razini, analiza obuhvaća i sve relevantne lokalne, regionalne i nacionalne medije.
Svrha analize je mjeriti medijski angažman i doseg medijske kampanje koristeći standardnu metriku poput:

  • učestalosti i količine medijske pojavnosti
  • mogućeg dosega (OTS – Opportunity to See)
  • kvalitete pojavnosti uzimajući u obzir tonalitet (koje objave su mogle utjecati na stvaranje pozitivnog publiciteta, a koje na negativan publicitet ili reputaciju)
  • statusa (u kojoj mjeri je promatrani subjekt prisutan u medijskog objavi, tj. pojavljuje li se u statusu glavnog subjekta, sporednog ili je samo spomenut).

Na taj način procjenjujemo moguće učinke medijske kampanje na reputaciju događaja i organizatora/sponzora te percepciju korisnika, odnosno javnosti.

Konačne učinke onoga što je pred javnost putem medija postavljeno možemo izmjeriti tek istraživanjem tržišta (telefonske, licem-u-lice ili online ankete), djelomično i analizom komentara na društvenim mrežama, u kojima ispitujemo koliko je bila zapažena medijska kampanja, koje poruke su zapažene i upamćene, kakav je to utjecaj imalo na stav ispitanika o događaju.

Cilj analize

Omogućiti klijentu da se u velikoj količini medijskih objava fokusira na relevantno, uoči eventualne propuste ili prijetnje ili pak potvrdi ispravnost komunikacijske strategije.

Učestalost i količina pojavljivanja, kao i pozicija, mjeri se i za sponzore te se na taj način procjenjuju učinci sponzoriranja, odnosno, sponzorima se omogućuje da sami procjene omjer uloženog u sponzorstvo i ostvarenog medijskog publiciteta.

Organizatoru događanja ovi podaci služe za dokaz sponzorima o opravdanosti ulaganja, ali i za privlačenje novih sponzora.

Iako se usluga koju pružamo klijentima često zaustavi na fazi mjerenja medijskog outputa,
odnosno medijske analize, preporuke struke su da se komunikacijski proces sagledava i mjeri na sveohuvatan način, jer tek tada imamo prave povratne informacije o uspješnosti kampanja.

Za više informacija o navedenom pogledajte AMEC-ov okvir za integrirano vrednovanje komunikacije

Analiza se radi kontinuirano već dugi niz godina, što klijentu omogućuje praćenje trendova kroz vrijeme i usavršavanje strategije iz godine u godinu.