MediaNet istraživanje - Ukrajina

Dvije trećine građana Hrvatske i dalje u medijima prati događaje vezane uz rat u Ukrajini, pokazalo je Medianetovo istraživanje opće populacije na uzorku od 1000 ispitanika, stanovnika RH, u dobi od 18 do 74 godine.

Top mediji u kojima građani prate vijesti o ratu u Ukrajini su programi nacionalnih televizija: HRT, RTL Televizija, Nova TV, portali : index.hr i 24sata.hr te tiskovina 24 sata.

Od navedenih medija, građani najveće povjerenje iskazuju Novoj TV i portalu index.hr, a slijede HRT i RTL. Posljedni na ljestvici povjerenja od navedenih top 5 medija je 24 sata.

Prosječno povjerenje u izvještavanje HRT-a i portala index.hr o ratu u Ukrajini ovisi o regiji iz koje je ispitanik pa tako stanovnici Grada Zagreba i Sjeverne Hrvatske imaju značajno veće prosječno povjerenje u HRT (kada izvještava o ratu u Ukrajini) u odnosu na stanovnike Panonske i Jadranske Hrvatske, a stanovnici Sjeverne Hrvatske imaju značajno veće prosječno povjerenje u portal index.hr (kada izvještava o ratu u Ukrajini) u odnosu na stanovnike Grada Zagreba, Panonske Hrvatske i Jadranske Hrvatske.

Rezultati istraživanja:

1. Pratite li u medijima vijesti vezane uz rat u Ukrajini?BrojUdio
Da72873%
Ne27327%
Ukupno1001100%

Većina odraslih ispitanika RH prati vijesti o ratu u Ukrajini u medijima (73%).
Odgovori se razlikuju prema dobi, obrazovanju i regijama.

Prema dobi:

Pratite li u medijima vijesti vezane uz rat u Ukrajini: razlike prema dobi ispitanika18 - 3536 - 5051 - 6565 i više
Da202223197106
Ne125605929
Ukupno327283256135
Pratite li u medijima vijesti vezane uz rat u Ukrajini: razlike prema dobi ispitanika (%)18 - 3536 - 5051 - 6565 i više
Da62%
79%77%79%
Ne38%21%23%21%
Ukupno (%)100%100%100%100%

Ispitanici u dobi između 18 i 35 godina u manjem udjelu tvrde da prate takve vijesti u odnosu na starije dobne skupine.

Prema obrazovanju:

Pratite li u medijima vijesti vezane uz rat u Ukrajini: razlike prema dobi obrazovanjuSSSVSS
Da23594111
Ne1523919
Ukupno38833130
Pratite li u medijima vijesti vezane uz rat u Ukrajini: razlike prema dobi obrazovanju (%)SSSVSS
Da61%71%85%
Ne39%29%15%
Ukupno (%)100%100%100%

Ispitanici sa osnovnom školom u najmanjem udjelu tvrde da prate takve vijesti, a udio onih koji takve vijesti prate povećava se u svakoj idućoj obrazovnoj skupini te ih je najviše u skupini sa visokim obrazovanjem.

Prema regijama:

Pratite li u medijima vijesti vezane uz rat u Ukrajini: razlike prema regijamaGrad ZagrebJadranska HrvatskaPanonska HrvatskaSjeverna Hrvatska
Da153234174167
Ne391287234
Ukupno192362246201
Pratite li u medijima vijesti vezane uz rat u Ukrajini: razlike prema regijama (%)Grad ZagrebJadranska HrvatskaPanonska HrvatskaSjeverna Hrvatska
Da80%65%71%83%
Ne20%35%29%17%
Ukupno (%)100%100%100%100%

Ispitanici iz Jadranske i Panonske Hrvatske u manjem udjelu tvrde da prate takve vijesti u odnosu na ispitanike iz Zagreba i Sjeverne Hrvatske.

2. U kojim medijima prate takve vijesti

  • Ispitanici su mogli navesti 1 do 3 medija – rezultatu su za svaki pojedini medij prikazani skupno.
  • Radilo se o otvorenom tipu pitanja – ispitanici su odgovore navodili bez utjecaja anketara.
  • Udjeli su iskazan u odnosu na ukupan broj ispitanika koji tvrde da prate vijesti o ratu u Ukrajini u medijima (N=728).
  • TOP 5 medija u kojima odrasli građani RH prate vijesti o ratu u Ukrajini su programi nacionalnih televizija – HRT, RTL Televizija, Nova TV te portali – index.hr i 24sata.hr (tiskano ili internetko izdanje).
  • Za tih TOP 5 medija prikazujemo ocjene povjerenja – koliko građani prema vlastitom iskazu vjeruju mediju u kojem najviše prate vijesti o ratu u Ukrajini (uz sociodemografske razlike).
  • Od TOP 5 medija u kojima ispitanici prate vijesti o ratu u Ukrajini, najveće povjerenje / najvišu prosječnu ocjenu povjerenja imaju NOVA TV (4,30) i index.hr (4,25), a slijede HRT (4,13) i RTL (4,00) dok je 24 sata posljednji (3,89).
  • Prema sociodemografiji rezultati pokazuju da se prosječno povjerenje u izvještavanje HRT-a i portala index.hr o ratu u Ukrajini, ovisi o regiji iz koje je ispitanik.
  • Stanovnici Grada Zagreba (m=4,44; std.dev=,506; N=27) i Sjeverne Hrvatske (m=4,41; std.dev=,777; N=79) imaju značajno veće prosječno povjerenje u HRT (kada izvještava o ratu u Ukrajini) u odnosu na stanovnike Panonske Hrvatske (m=3,88; std.dev=,653; N=51) i Jadranske Hrvatske (m=3,89; std.dev=,669; N=75).
  • Stanovnici Sjeverne Hrvatske (m=4,72; std.dev=,566; N=36) imaju značajno veće prosječno povjerenje u portal index.hr (kada izvještava o ratu u Ukrajini) u odnosu na stanovnike Grada zagreba (m=4,13; std.dev=,694; N=23), Panonske Hrvatske (m=4,00; std.dev=,882; N=19) i Jadranske Hrvatske (m=3,88; std.dev=,653; N=26).
  • Za ostala 3 medija iz liste TOP 5 nema sociodemografskih razlika u razini prosječnog povjerenja.

NAPOMENE UZ GRAFIKONE:
Ispitanici su u odgovorima mogli navesti 1 do 3 medija – rezultati su za svaki pojedini medij prikazani skupno.
Radilo se o otvorenom tipu pitanja – ispitanici su odgovore navodili bez utjecaja anketara.
Udjeli su iskazani u odnosu na ukupan broj ispitanika koji tvrde da prate vijesti o ratu u Ukrajini u medijima (N=728).
Za tih TOP 5 medija prikazujemo ocjene povjerenja – koliko građani prema vlastitom iskazu vjeruju mediju u kojem najviše prate vijesti o ratu u Ukrajini (uz sociodemografske razlike).
N=1001
Reprezentativni probabilistički uzorak populacije RH između 18 i 74 godine.
Među ispitanicima nema stanovnika Sisačko-moslovačke županije sve dok se ne normalizira stanje nakon potresa.
Pogreška uzorka veličine N=1000 je +-3%.