Istraživanja

Tržišna istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja u suradnji s korisnicima usmjeravamo rješavanju problema i ispunjenju ciljeva, koristeći različite tehnike, metode i uzorke.

Planirate novu komunikacijsku kampanju ili želite provjeriti uspješnost već provedene? Uz usluge istraživanja tržišta MediaNet nudi pomoć u planiranju svih elemenata komunikacijske medijske kampanje te njihovoj konačnoj evaluaciji. Svakom klijentu pružamo dodatnu vrijednost u planiranju svojih aktivnosti kroz slijedeće vrste tematskih istraživanja:

Usmjerena na provjere komunikacijskih učinaka marketinških i PR kampanja ili nevezana uz njih, naša istraživanja obuhvaćaju niz metoda, istraživačkih tehnika i uzoraka prilagođenih konkretnom cilju.
Kreiramo projekte istraživanja tržišta usmjerene rješavanju problema i ispunjenju vaših ciljeva, koristeći različite tehnike istraživanja, metode i uzorke.

Telefonsko anketiranje (CATI)

Anketiranje putem interneta (CAWI)

Anketiranje u kućanstvima putem papirnatih upitnika (PAPI) ili tableta (CAPI)

Anketiranje na određenoj frekventnoj lokaciji ili na prodajnom mjestu (CAPI CLT)

Mystery Shopping (tajna kupnja)

Desk istraživanja (istraživanje eksternih i internih izvora podataka)

Fokus grupe

Tailor made istraživanje (CATI, CAWI, CAPI)

Ovisno o vašim potrebama i zahtjevima, kreirat ćemo istraživanje koje će vam dati samo one podatke koji vam trebaju i tako pomoći da unaprijedite svoje poslovanje. Obavljamo sve vrste kvantitativnih i kvalitativnih terenskih istraživanja i istraživanja za stolom primjenom najviših standarda istraživačke metodologije. Uzorak se definira u skladu s ciljevima istraživanja i specifičnim potrebama klijenta: reprezentativni uzorak stanovništva RH, uzorak specijalista, prigodni uzorak, uzorak posebnih socijalnih grupa.

Omnibus istraživanja na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika, građana Hrvatske 18+ provode se u Media net-u 3-4 puta godišnje. Osnovni set pitanja odnosi se na konzumaciju medija, odnosno odgovore na pitanja koje medije, kada i koliko učestalo građani prate.

Omnibusu se možete priključiti sa svojim setom od 3 do najviše 5 jednostavnih (zatvorenih) pitanja. I redovito pratiti:

Na kraju svega, dobivate jedno kompletno mini istraživanje sa svim socio-demografskim pokazateljima i osnovnim podacima o konzumaciji medija koje vam omogućuje bolje targetiranje vaših ciljnih skupina kroz izbor ogovarajućih komunikacijskih kanala.

DOSEG

OTS, doseg ili reach podaci sastavni su dio izvještaja o medijskim objavama svjetskih media-monitoring agencija i standardan su dio procesa praćenja, selekcije i evaluacije medijskog sadržaja.

Podatke o publici/konzumentima medija prikupljamo vlastitim longitudinalnim istraživanjima reprezentativnim za punoljetno stanovništvo Hrvatske koja se provode u pravilnim razmacima 4 puta godišnje na od 1000 ispitanika, CATI i on line panelom

Kod nas možete naručiti izradu profila vaše ciljne publike s obzirom na socio-demografske karakteristike ispitanika i način njihova konzumiranja medijskog sadržaja.

Doseg kampanje – iz dosega pojedinačnih objava izračunava se doseg kampanje kao najveći mogući broj građana koji su imali prilike vidjeti bar jednu objavu iz kampanje.

Kako računamo doseg kampanje?

Broj konzumenata medija A + broj konzumenata medija B + broj konzumenata medija C itd. umanjen za broj konzumenata koji istodobno konzumiraju dva ili više medija uvrštenih u formulu (npr. istodobno konzumiraju i medij A i B).

Navedeni mediji (medij A, B, C…) su oni koji su izvještavali o kampanji. Dobiveni broj je pretpostavljeni doseg kampanje i pokazuje koliko je ljudi imalo priliku vidjeti medijske objave o kampanji.

Online istraživanja

On line istraživanja provode se na panelu ispitanika ili pozivom na mail adrese iz vaše baze korisnika ili zaposlenika.

Prednosti online anketa

Dodatne mogućnosti

Anketiranje na vašoj bazi korisnika ili zaposlenika

Istraživanje interne javnosti

Informiranje korisnika o novim proizvodima/uslugama

Dobivanje povratne informacije o potrebama korisnika