IKEA - Case study

KLJUČNE USLUGE ZA POMOĆ PR I MARKETING TIMOVIMA U KOORDINACIJI I KONTROLI AKTIVNOSTI NA RAZLIČITIM TRŽIŠTIMA ZA NAJVEĆEG SVJETSKOG TRGOVCA NAMJEŠTAJEM

Za IKEA SEE regiju dnevno se prate svi mediji, klasični i online. Društvene mreže za područje regije prate se uz pomoć Medianetovog alata Metricom.

Rezultati se dostavljaju dnevno putem elektroničke pošte i online platforme te dnevnog i tjednog medijskog izvješća sa izdvojenim ključnim vjestima.

Opsežna medijska analiza prema Medianetovoj 3K metodi klijentu se dostavlja dva puta godišnje za zemlje Hrvatska, Srbija i Slovenija. Specifična metoda detaljne analize pokazuje koliko su doseg i utjecaj pojedinog medija te način prikaza sadržaja (grafički elementi, oprema članka, pozicija, ton, količina sadržaja, žanr..) povećali mogućnost da brand bude zapažen.

Metoda pokazuje da količina medijske prisutnosti nije jedini kriterij za bolji učinak, već je bitna i kvaliteta medijske pojavnosti. Klijentu pomaže da ima jasniju sliku u velikoj količini medijskih objava te da se fokusira na učinke medijske pojavnosti, ali i usporedbu s konkurencijom i uvid u medijsku strategiju konkurencije . Za klijenta kao što je Ikea, koji generira veliku količinu medijskog sadržaja, bitno je odrediti ključne indikatore uspjeha i pratiti odjeke među korisnicima.

Zemlje

Srbija, Hrvatska, Slovenija, Rumunjska, Bugarska, Ukrajina

Početak suradnje

2011.

Usluge

monitoring medija i društvenih mreža, medijska izvješća, AdHoc analize, polugodišnja i godišnja analiza, AdHoc istraživanja tržišta

Ciljevi

Koordinacija i kontrola PR aktivnosti na tržištima različitih zemalja, snalaženje u velikoj količini medijskih objava, mjerenje medijskog angažmana i dosega, prikaz odnosa snaga u usporedbi s konkurencijom te pomoć u razumijevanju učinaka medijske komunikacije na imidž i reputaciju tvrtke te percepciju korisnika i javnosti

Dodatno se u analizi izdvajaju korporativni od product PR-a kako bi se razlikovala percepcija Ikee kao kompanije od percepcije kvalitete Ikeinih proizvoda.

Izdvajaju se ključne teme po tonalitetu. Sve ovo olakšava taktičko odlučivanje kao i dugoročnu strategiju medijske komunikacije te upravljenje reputacijom na nekoliko različitih tržišta.

Nekoliko puta godišnje radi se evaluacija različitih PR kampanja.

Metrika je segmentirana po zemljama zbog uvida u specifičnosti pojedinih tržišta, a podaci se mogu uspoređivati na razini pojedinog tržišta po vremenskom razdoblju i konkurenciji ili po tržištima zemalja međusobno, kako bi se vidjeli pozitivni ili negativni pomaci u odnosu na nacionalne i međunarodne trendove.

Medianetovo terensko istraživanje bilo je potpora kampanji o održivosti. Istraživanje je provedeno na populaciji stanovnika Grada Zagreba s ciljem razumijevanja, stavova i navika ljudi vezano uz održivost, štednju energije, ekologiju, ali i navike konzumacije medija te percpepcije kompanije Ikea. Podaci su korišteni za što bolju pripremu kampanje, uključujući medijsko planiranje, određivanje targeta, planiranje aktivnosti.

Online istraživanje koje smo proveli među Ikea-inim korisnicima u Hrvatskoj i Rumunjskoj pomoglo je u angažiranju kandidata za brand ambasadore za kampanju MSL@H (More sustainable life at home).