HEP Grupa - Case study

ANALIZA MEDIJSKE POJAVNOSTI

Analiza medijske pojavnosti HEP Grupe upotpunjena je terenskim istraživanjem koje klijentu pruža saznanja o učincima aktivnosti koje je provodila služba za odnose s javnošću.

Medijska analiza fokusirana je na ciljane ključne teme u promatranom razdoblju, s naglaskom na tonalitet, koji pokazuje je li način izvještavanja o tim temama bio s pozitivnim ili negativnim predznakom. Posebno se izdvajaju razdoblja u kojima su prevladavale pozitivne teme, kao i ona razdoblja u kojima su negativne teme imale više od 20% udjela u odnosu na sve medijske objave o HEP Grupi, kako bi se klijentu zorno predočilo kojim su akcijama i kada mediji pristupili s pojačanim interesom i naklonošću ili kritikom.

Izdvajaju se ključni mediji, ključne odrednice sadržaja koji su mediji prenosili o HEP Grupi u promatranom razdoblju te pojavnost glavnog predstavnika tvrtke kao i pokazatelji uspješnosti (KPI’s ili Key Performance Indicators) medijskog pojavljivanja u smislu količine medijskih objava, njihova mogućeg dosega do konzumenata medija (OTS ili Oppotunities to See) i PR učinka (formule koja u izračunu obuhvaća odabrane kvalitativne i kvantitativne analitičke parametre).

Istraživanje na terenu potom prati koliko je opća javnost informirana o temi od posebnog interesa u promatranom razdoblju te koliko je javnost imala prilike o istoj informirati se iz medija. Svrha provođenja istraživanja nakon analize medijskog sadržaja je utvrđivanje korelacije između napora stručnjaka za odnose s javnošću da ciljani mediji što više i na adekvatan način izvještavaju o akcijama HEP Grupe i učinaka tih medijskih izvještavanja na informiranost i stavove građana o HEP Grupi.

Povratne informacije s terena klijentu su dragocjene za daljnja planiranja medijskih taktika i strategije, od informacije u kojim medijima pojačati aktivnosti s namjerom uspješnog dopiranja do određenih ciljnih skupina, do načina plasiranja sadržaja kako bi bio što razumljiviji, informativniji i kako bi se efikasno odaslale željene ključne poruke.