•  
  •  
  •  
  •  

 

POJMOVNIK
STRUKE

SPECIFIčNE ANALIZE

Predmeti specifičnih analiza mogu biti verbalne ili neverbalne poruke, dijelovi ili cjelokupan imidž i drugi komunikacijski elementi. Predstavljaju najzahtjevnije analize u kojima je nužno s klijentom dogovoriti bitne/specifične parametre medijskih objava te sve ostale varijable analize. Specifične analize daju odgovore na teška pitanja i često uključuju podatke prikupljene iz sekundarnih izvora (ne medijskih) koji se dovode u korelaciju.

U suradnji s našim stručnim timom analitičara određujete elemente vaše analize (vrsta medija, subjekti, parametri, sekundarni izvori, cilj analize) isključivo prema vašim potrebama i željama. Specifične medijske analize isporučujemo kao prezentaciju, excel ili word izvještaj koja sadrži prikladne grafove, tablice i tekstualni dio s pripadajućim komentarima.


  • medijskih objava

  • oglasa

  • analiza

  • godina iskustva