•  
  •  
  •  
  •  

 

POJMOVNIK
STRUKE

POJMOVNIK STRUKE - A

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z

Above the line - klasični način oglašavanja putem plaćenih kampanja i posredstvom marketinških agencija.

Account management - servis klijenata.

Ad banner/Banner - grafička slika, animacija ili drugi grafičko/tekstualni objekt, najčešće dimenzija 468x60 piksela koji se upotrebljava kao oglasno sredstvo (oglas).

Ad click/Klik na oglas - mjerenje akcija koje korisnik inicira odgovarajući (npr. "klikom") na oglasni element izazivajući time preusmjeravanje na drugu Web lokaciju, drugi okvir ili stranicu unutar oglasa.

AD spend – skraćenica od 'advertising expenditure (ADEX)'. Označava vrijednost uloženu u oglašavanje.

ADEX - vidi AD spend.

ADSL - (engl. Asymmetrical Digital Subscriber Line) - Asimetrična digitalna pretplatnička linija predstavlja tehniku prijenosa podataka koja omogućava brže putovanje podataka bakrenim telefonskim žicama nego što je to bio slučaj s dosad uobičajenim modemom, ustvari pretvaračem računalnih podataka u impulse nalik na one kojima se analognim načinom telefonskim žicama prenosio glas i obrnuto. ADSL je brži jer za prijenos podataka koristi frekvencije koje ne koristi obični analogni telefon. Razdjelnici ili mikrofiltri omogućavaju korištenje iste telefonske linije i za računalni promet i za glasovni signal. Budući da se telefonske žice nisu razvlačile s naumom provezivanja ADSL-om, ta tehnika obično daje dobru kvalitetu do udaljenosti od pet kilometara. Asimetričnom se naziva zato što je brzina downloada (skidanja podataka s mreže) nekoliko puta veća od brzine uploada (stavljanja podataka na mrežu).

Advertorial - zakupljeni oglasni prostor koji ostavlja dojam nezavisnog novinskog članka.

Analiza poruka - analiza obuhvaća sve poruke koje se u medijima pojavljuju o nekoj tvrtki, proizvodu ili temi.

Analiza slučajeva (Case Analysis) – npr. izučavanje “tajne” uspjeha nekog proizvoda na tržištu.

Analize trendova - bilježenje promjena u medijskoj popraćenosti kroz određeno vremensko razdoblje.

Anketa - standardizirani postupak s pomoću kojeg se potiču, prikupljaju i analiziraju izjave odabranih ispitanika s namjerom da se dobije uvid u njihove stavove, mišljenja, preferencije, motive i oblike ponašanja.

ARPU - (engl. Average Revenue Per User) - prosječni prihod po korisniku. Uz tržne udjele, ključna odrednica poslovanja telekoma na temelju koje te kompanije planiraju svoje poslovanje.

AV produkcija – izrada audio i TV spotova.

AVE (Advertising Value Equivalent) - vrijednost zauzetog medijskog prostora koja odgovara vrijednosti oglasnog prostora određenog medija. Pokazuje koliku bi cijenu klijent platio kada bi za istu veličinu neplaćene objave u kojoj se spominje angažirao plaćeni oglasni prostor.


  • medijskih objava

  • oglasa

  • analiza

  • godina iskustva